Fri fragt til pakkeshop ved køb over 499 kr.

DATABESKYTTELSESPOLITIK – CHOCOLATE NORDIC APS

Formålet med denne databeskyttelsespolitik er at forklare, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig, hvornår vi gør det, hvorfor og hvor lang tid vi behandler de indsamlede personoplysninger samt i hvilket omfang vi videregiver dem til tredjeparter.

Vi anbefaler derfor, at du læser denne databeskyttelsespolitik omhyggeligt igennem.

1 Dataansvarlig og hvordan kan du kontakte os

Chocolat Nordic ApS, CVR-nr. 39358166, Transformervej 18, 1, 2860 Søborg, Danmark (herefter ”Chocolat Nordic”, ”vi” eller ”os”) er dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig.

Såfremt du har spørgsmål til denne databeskyttelsespolitik eller til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, er du velkommen til at skrive til os på info@hotelchocolat.dk.

2 Vores behandling af dine personoplysninger

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger til de formål, der er beskrevet nedenfor.

Hvis vi indsamler personoplysninger om dig fra andre, fx samarbejdspartner, oplyser vi dig herom senest 30 dage efter, vi har indsamlet dine oplysninger.

Tilmelding til kundeklub

Når du tilmelder dig vores kundeklub, indsamler og behandler vi dit navn, adresse, e-mail og telefonnummer med henblik på at kunne oprette dig som bruger.

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er tilmeldt vores kundeklub, medmindre vi er forpligtet til at opbevare dine personoplysninger i en længere periode i medfør af anden lovgivning.

Køb af varer

Når du køber en vare på vores Online Shop, indsamler og behandler vi dit navn, telefonnummer, E-mail, leverings- og faktureringsadresse, oplysninger om varen samt betalingsoplysninger med henblik på at kunne levere dine varer til dig.

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger af hensyn til opfyldelse af vores aftale med dig i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Vi opbevarer dine personoplysninger i en periode på hhv. 2 år og 5 år i overensstemmelse med reglerne om reklamation og reglerne i bogføringsloven.

Er du medlem af vores kundeklub opbevarer vi oplysninger om dit køb i form af faktura og kvittering på din bruger, så længe du er tilmeldt vores kundeklub.

Tilmelder dig et vores mange events eller deltager i en konkurrence

Når du tilmelder dig et event eller deltager i en konkurrence, indsamler og behandler vi dit navn, adresse, E-mail og telefonnummer med henblik på at du kan deltage i hhv. eventet eller konkurrencen.

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger af hensyn til opfyldelse af vores aftale med dig om deltagelse i eventet i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger til deltagelse i konkurrencen på baggrund af dit samtykke i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Vi opbevarer dine personoplysninger til eventet eller konkurrencen i en periode på op til 6 måneder efter eventet eller konkurrencen er slut med henblik på at kunne dokumentere din deltagelse.

Modtagelse af nyhedsbreve

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler og behandler vi dit navn, og E-mail med henblik på løbende at kunne sende dig relevante nyheder om os, vores produkter samt relevante informationer om aktuelle tilbud samt kommende kampagner, events og arrangementer.

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger til deltagelse i konkurrencen på baggrund af dit samtykke i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Vi opbevarer dine personoplysninger til du afmelder dig vores nyhedsbrev.

Cookies og sociale medier

Når du anvender vores hjemmeside via computer, tablet, telefon mv., anvender vi cookies med henblik på vi kan yde dig en bedre service, tilpasse og forbedre vores hjemmeside eller produkter samt målrette den markedsføring, vi sender dig, hvis du har givet os tilladelse hertil.

Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Vi indsamler og behandler de oplysninger, som du slår op på vores sociale platforme såsom Facebook Instragram. Vi gør dig opmærksom på, at andre kan bruge, tagge eller dele dine opslag på anden vis end du måtte have tiltænkt. Ved opslag på vores sociale platforme erklærer du dig indforstået med, at vi og andre har ret og adgang til at bruge og videregive de oplysninger, du slår op på vores hjemmeside eller sociale medier.

3 Hvem videregiver vi dine personoplysninger til

Vi videregiver udelukkende dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at levere vores ydelse til dig eller hvis det følger af en retlig forpligtelse, som påhviler os som dataansvarlige.

Når det er nødvendigt at videregive dine oplysninger, har vi altid høj standard for behandling af personoplysninger, og vi gør en stor indsats for at sikre os, at alle, som vi videregiver dine oplysninger til, lever op til den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Når du foretager et køb på vores Online Shop videregiver vi dine personoplysninger til en selvstændig fragtmand med henblik på at kunne levere dine varer til dig. Derudover overlader vi behandling af personoplysninger til vores betalingsudbydere med henblik på at kunne foretage betaling.

Derudover anvender vi en række samarbejdspartnere til håndtering af driften af vores hjemmeside og systemer.

Vi videregiver endvidere dine personoplysninger internt i vores selskabskoncern til brug for administration, håndtering af supporthenvendelser samt markedsføringsmæssige tiltag.

4 Sikkerhedsforanstaltninger

Vi prioriterer persondatasikkerhed meget højt og har derfor stor fokus på, at vores behandling af dine personoplysninger overholder den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

For at beskytte dine personoplysninger bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dig og dine rettigheder.

Vi er især opmærksomme på at beskytte dine personoplysninger mod diskrimination eller ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme og datafortrolighed.

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt/ændret, uautoriseret offentliggørelse og utilsigtet adgang.

Vi har faste procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler dine personoplysninger, og vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn.

For at undgå datatab foretager vi løbende backup af vores datasæt og anvender kryptering, hvor det er nødvendigt.

Endelig er vores medarbejdere uddannet og vil løbende blive efteruddannet i håndteringen af personoplysninger.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der indebærer en høj risiko for dine rettigheder, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet, så hurtigt som det efter omstændighederne er muligt.

5 Dine rettigheder

Når vi behandler personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder:

 • Du kan til enhver tid bede om at få indsigt i og kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig.
   
 • Du kan til enhver tid opdatere eller ændre de kontaktoplysninger, du har givet os.
   
 • Du kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger eller anmode om, at vi helt eller delvist sletter personoplysninger, som vi opbevarer om dig eller at vi kun i et nærmere begrænset omfang behandler dine personoplysninger. Vi vil herefter foretage en konkret vurdering af, om vi er forpligtet til at efterkomme din anmodning.
   
 • Du kan anmode om, at vi transmitterer dine personoplysninger til dig eller til en anden dataansvarlig på en struktureret og almindelig måde samt i et maskinlæsbart format.
   
 • Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling.

Du kan læse mere om din rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Hvis du gerne vil gøre brug af ovennævnte rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, bedes du kontakte os på info@hotelchocolat.dk.

6 Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på info@hotelchocolat.dk.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage et af vores nyhedsbreve eller anden markedsføring, kan du også tilbagekalde dit samtykke ved at følge anvisningerne i nyhedsbreve eller sende en mail til info@hotelchocolat.dk.

Såfremt du vælger at tilbagekalde dit samtykke, påvirker det hverken lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet, hvor vi får besked om tilbagekaldelsen, eller vores eventuelle behandling af dine personoplysninger på andet grundlag end samtykke. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, har det derfor først virkning fra det tidspunkt, hvor vi får besked herom.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage e-mails eller markedsføring direkte fra en af vores samarbejdspartnere, skal du kontakte den relevante samarbejdspartner.

7 Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med, hvordan vi behandler dine personoplysninger eller hvis du er uenig i en afgørelse om behandling af dine personoplysninger eller rettigheder, som er truffet af os.

Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger og klagevejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Hvis du overvejer at indgive en klage til Datatilsynet, håber vi, at du vil kontakte os først, således at vi kan drøfte sagen og forhåbentlig finde en løsning.

8 Forbehold for andre hjemmesider

Vi kan linke til andre hjemmesider via vores egen hjemmeside eller nyhedsbreve. 

Hvis du følger links til andre hjemmesider, gør vi dig opmærksom på, at du i den forbindelse kommer ind på hjemmesider, som vi ikke har indflydelse på, og som ikke omfattes af denne databeskyttelsespolitik.

Vi anbefaler, at du altid gennemlæser den databeskyttelsespolitik, som måtte gælde for andre hjemmesider.

9 Forbehold for ændringer i denne databeskyttelsespolitik

Vi forbeholder os retten til at ændre denne databeskyttelsespolitik. Den seneste udgave vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside.

Vi udsender meddelelse om alle vigtige ændringer af denne databeskyttelsespolitik – herunder ændringer af de formål, hvortil vi behandler dine personoplysninger eller ændringer i relation til dine rettigheder.  

Senest gældende version af databeskyttelsespolitikken er [version].

Vi anbefaler, at du løbende kontrollerer og ajourfører dig med vores databeskyttelsespolitik.